Viziunea noastră

este de a ghida crearea de soluții inovative bazate pe tehnologie și inovații digitale la principalele provocări și nevoi ale societății și economiei, integrate în inițiative antreprenoriale ale studenților și susținute de către Facultatea de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș – Bolyai.

De ce CSInnoHub

Misiunea

Crearea unei comunități de studenți inovativi și antreprenori care să-și valorifice ideile și inovațiile digitale în ecosisteme inovative pornind de la probleme societale și economice.

Formarea unor abilități de creativitate, inovare și antreprenoriat alături de o viziune nouă în rândul studenților și de a lărgi oportunitățile lor de carieră.

Oferirea studenților acces la resursele necesare, infrastructura facultății, acces la expertiză tehnologică și de business și contact cu sectoare de afaceri și piețe.

Obiectivele


Crearea și dezvoltarea unei comunități formată din studenți inovativi și antreprenoriali.

Crearea contextelor de interacțiune a studenților cu mediul de afaceri, experți în antreprenoriat, inovare și tehnologie.

Organizarea de cursuri, workshop-uri și alte evenimente cu tematici de inovare, antreprenoriat, transformare digitală și management.

Organizarea și dezvoltarea unui spațiu destinat activităților colaborative pentru inovare digitală și antreprenoriat desfășurate de studenți, masteranzi și doctoranzi.

Scopul initativei